Везба 

 

‚Везба‘ е марка за облекла и аксесоари базирана на българскитефолклорни мотиви.Мисията на марката е да обгърне тялото на съвременния човек,акцентирайки върху чара и символиката на шевицата.‚Везба‘ е в постоянно търсене на автентичното влияниеот българското материално културно наследство.‚Везба’, залага на препратката от миналото в нашето съвремие чрезуникалността на българските шевициw тяхната теологична натовареност, композиция и колорит.