Image description

Виктория Петрова

Пътят на автора няма край и е нишката, свързваща творец, душа и търсения. Дори авторът не знае къде и до какво води този път, времето е съдник и отговор. В една част от пътуването, някъде между безгрижната младост и творецът, който съзерцава, са картините събрани в експозицията на Виктория Петрова под името Симбиоза.Синтезът между форма, цвят и идея, е художествен изказ на нейните търсения. Между машините Виктория търси и се взира за една едва доловима есенция.