СЪБИТИЯ 
Whist (England) ACT Festival 
Whist (England) ACT Festival 
 16 - 17 ноември 

 Преживяването слива средствата на физическия театър и виртуална реалност (Mixed Reality Technology) в среда, която размива границите между съзнателното и несъзнателното, истинското и въображаемото, физическото и виртуалното. Чрез изкуството и звуковата инсталация, съчетани с филмово и интерактивно 360° кино, вие ще бъдете потопени в един свят на разгръщащи се сънища. Кой знае къде ще ви заведе вашето подсъзнание?

Скандинавско кино 
Скандинавско кино 
Скандинавските кино лекции се завръщат за нов сезон мрачни, особени и вълнуващи теми и филми. Лекция и прожекция на филм.

 

Истории на пола 
Истории на пола 
Лекционен курс в периферията на академичното говорене. Опит за прецизиране на понятията и ориентация в историите на и теориите за пола...
История на изкуството за любители
История на изкуството за любители
Ние разбираме историята на човечеството чрез изкуството. От праисторическите рисунки до постмодерното изкуство, човекът систематизира и осмисля обкръжаващият го материален и духовен свят с визуални средства и така отбелязва своето време и място в историята. Лекционен курс, проследяващ хронологично развитието и тенденциите на изкуството.
Съвременен танц за деца 
Съвременен танц за деца 
Заниманията се провеждат в арт среда, вдъхновяваща децата и развиваща тяхната креативност. Изучават се танцова техника, кратка хореография и много движенчески игри, които развиват въображението и подобряват концентрацията. Съчетават се с рисуване и различни актьорски задачи.