Ради Левчев

Ради Левчев работи в естетиката на абстрактния експресионизъм, отричаща всички претенции за имитиране и отразяване на материалния свят. Подходът му е интуитивен и емоционален, формата органична. Изгражда композицията в процеса на работа, спонтанно, чрез редица живописни жестове.