Image description

Надя Кънева 

„НАДстроения” е първата самостоятелна фотографска изложба на Надя Кънева. Авторката прави снимките по време на различни пътувания. Фотографиите обаче имат за цел не само да представят различни места и събития от живота й. Чрез цветовете, светлината и сенките Надя търси собствените си настроения и емоции. „НАДстроения” всъщност е начин за възприемане на света, но и начин на изразяване на най-съкровеното и личното чрез света.