<p>Product&nbsp;</p>
Дан Тейлър 
Специализиран в събитийна фотография конкретно в областта на техническата индустрия, като запечатва образи и случки от големи конференции, срещи и публични дебати.<p>Product&nbsp;</p>
Павел Койчев 
Павел Койчев е български скулптор и художник.