Image description

Дан Тейлър 

Някак харесваме нетипичните профили. Дан Тейлър е именно такъв. Американец, емигрирал в Европа, Англия. Завършил оперно изкуство по времето на първите .com бизнеси, попада в Tech индустрията, където списва статии за големите събития и конференции в тази сфера. Не намирайки качествен снимков материал, с който да придружи текстовете си, сам хваща фотоапарата. Клишетата му предават динамиката на многохилядните събития, яркия водовъртеж от впечатления, откраднатите мигове на почивка.