Димитър Петров 

Артистичен цикъл "Космически сезони"

Калия Калъчева 
Виктория Петрова 
Ради Левчев 
Ася Колева 
Tobegote 
Цветелина Спиридонова